Gruppterapi

Kontakt

Göran Karlsson

Fil.kand. och Leg. psykoterapeut

och aktoriserad familjerådgivare

Telefon

070 - 595 31 05

E-adress

goran.karlsson1@telia.com

Södermalm

Åsöpsykoterapi

Åsögatan 155

116 32 Stockholm.

Buss nr 2, 3, 53,76 m.fl.

Psykoterapi i Stockholm

 Individualterapi, gruppterapi, par- och familjeterapi

Gruppterapi

Vi är alla beroende av en grupp och utvecklas i en relation med andra. De flesta känner rädsla, obehag och olust att öppna sig bland andra, men i en trygg situation kan det vara utvecklande och stärkande. Det kommer att avspeglas i terapirummet. Gruppen blir ett forum för dialog för att både lära dig att förstå dig själv och andra och vilken roll du får i grupper.

I gruppsykoterapi kommer närhet, separationer och din förmåga att utveckla och behålla relationer till andra människor i fokus. Gruppsykoterapi kan rekommenderas i de flesta situationer och för de flesta problem där psykoterapi bedöms vara en lämplig behandlingsform.

Gruppsykoterapi erbjuder möjligheter att i en trygg miljö undersöka och förstå ditt förhållande till andra medlemmar i gruppen, där du kan växla mellan att vara huvudperson, medspelare, åskådare eller hjälpare. Alla i gruppen får möjlighet att undersöka och förstå sitt förhållande till de andra gruppmedlemmarna och därigenom bättre förstå hur tidigare erfarenheter från den närmaste omgivningen påverkar den bild du har av dig själv.

Du kommer till gruppen med en enda uttalad uppgift och det är att kommunicera och reflektera över dig själv och andra. Att utveckla kommunikationen är att sätta ord på personliga svårigheter, konflikter och tidigare underliggande/omedvetna svårigheter så att dessa kan artikuleras i språket, som hjälper dig att hantera och reglera olika känslor och därigenom blir det lättare att hantera relationer på ett konstruktivt sätt.

Den gruppterapin jag erbjuder är en halvöppen grupp bestående av 5-8 deltagare. Deltagare börjar och slutar när behandlingsmålet för den enskilde är uppnått. Innan en ny medlem börjar har denne och terapeuten 2-3 bedömningssamtal där mål för behandlingen sätts upp och bedömning om gruppterapi är lämplig avgörs. Man förbinder sig att delta under minst ett halvt år. Den normala behandlingslängden är 2-3 år.För tillfället har jag bara en grupp som är för Unga Vuxna 18 -26 år, i Kyrkansfamiljerådgivnings regi. Läs mer på www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Vi träffas en gång i veckan i 90 minuter.

an