Hem

Göran Karlsson

Legitimerad Psykoterapeut 

Vid behov erbjuder jag rådgivning via videolänk, Teams eller liknande.


Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under längre eller kortare tid hos en utbildad psykoterapeut. Behandlingen inleds med 2-3 s.k. bedömningssamtal varefter du avgör om du vill fortsätta och på vilket sätt. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. Att psykoterapeuten är legitimerad innebär att Socialstyrelsen har utfärdat legitimationen enligt fastställda kriterier på samma sätt som de gör för läkare, psykologer eller sjukgymnaster.

Man kan söka psykoterapi för t.ex. ångest, depression, svårigheter i relationer, problem med närhet, livskriser av olika slag, stress, stressrelaterade sjukdomar, alkohol- eller drogberoende. Det kan också handla om en önskan om personlig utveckling. Det gemensamma är en önskan om förändring som oftast hör ihop med att förstå sig själv och sina egna reaktioner samt att förstå andra och deras reaktioner.

Vilken behandlingsform som är lämplig beror på vilket syfte du har med att söka dig till en terapeut och vilka slags problem som ska bearbetas.

Jag kan erbjuda terapeutisk behandling individuellt, i grupp eller för par och familjer. Kontakta mig för diskussion om vilken form som skulle passa just dig. Jag har en lång erfarenhet av arbete med människor med skiftande problem och i svåra livssituationer.

Kontakt

Göran Karlsson

Fil.kand. och Leg. psykoterapeut, aktoriserad familjerådgivare och handledare i psykoterapi.


070 - 595 31 05

goran.karlsson1@telia.com


Mottagning:

Katarina Bangatan 70,1tr


700 meter från Skanstull