Par-och familjeterapi

Kontakt

Göran Karlsson

Fil.kand. och Leg. psykoterapeut

och aktoriserad familjerådgivare

Telefon

070 - 595 31 05

E-adress

goran.karlsson1@telia.com

Södermalm

Åsöpsykoterapi

Åsögatan 155

116 32 Stockholm.

Buss nr 2, 3, 53,76 m.fl.

Psykoterapi i Stockholm

 Individualterapi, gruppterapi, par- och familjeterapi

Par- och familjeterapi

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjer för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

Kommunikationen i en familj är avgörande för hur man kan lösa och komma vidare när svårigheter uppstår. Därför är det viktigt att alla perspektiv och upplevelser blir belysta. Genom mötet med en utomstående terapeut kan svårigheter eller kriser i en familj bli en ny möjlighet till utveckling och fördjupade relationer.

Orsakerna till att söka par- eller familjeterapi kan vara många t.ex. problem i parrelationen eller mellan föräldrar, en ungdom som utagerar, mindre barn som styr familjen, rådgivning angående barns utveckling. Ofta kan det vara svårt att entydigt säga vad som är problemets orsak. Beroende på vem man är i familjen har man olika förklaringar. Alla kan behöva förstå situationen bättre för att kunna gå vidare.

Vi träffas under 90 minuter. Vilka i familjen som kommer till familjeterapin kan variera från tillfälle till tillfälle. Antal gånger varierar också från familj till familj. Antalet träffar kan variera från ett enstaka samtal till fem samtal eller mer, med träffar ca: varannan vecka.

an